ม้า(นั่ง)นอกสายตา

ม้า(นั่ง)นอกสายตา คว้ารางวัลชนะเลิศที่สิงคโปร์

เก้าอี้สตูล ตัวนี้ไม่ติดทำเนียบ furnitonic ผมเองคงจะไม่ยอม ถึงผลงานชิ้นนี้

จะผ่านมาได้ สองสามปีแล้วก็ตาม ทุกวันนี้ก็ยังคงนึกถึง เพราะอะไรหรือครับ

เพราะเป็นฝีมือนักออกแบบชาวไทยนั่นเอง ไม่สนับสนุนไม่พูดถึงไม่ได้ครับ

โดยนายศิรวัชร รังสฤษโยธิน นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัล FDA Grand Aaward (ชนะเลิศ และ Best Materials Award

(ใช้วัสดุยอดเยี่ยม) จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ

Singapore Furniture Design Award 2010 เป็นโครงการประกวดออก

แบบเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมการประกวด 19 ประเทศ

via. arch.kmitl.ac.th

 

 Comments are closed.