โพสต์-อิท ปล่อยแสง

Luminaire Post โพสต์-อิท ปล่อยแสง

โคมไฟโพสต์อิท จาก estudioninho เป็นโคมไฟที่มีความเรียบง่าย

ทั้งการออกแบบ และวัสดุ โคมไฟตัวนี้ประกอบได้ง่ายด้วยตัวเอง

วัสดุหลักๆ เป็นไม้ cork ขาไม้กลึง และชุดสายไฟพร้อมใช้ เพียงจับ

มารวมกันและกลัดด้วยหมุด เราก็จะได้โคมไฟและโพสต์อิทในตัวเดียวกัน

อีกทั้งให้แสงแปลกตาลอดผ่านแผ่น cork เป็นฟังก์ชั่นที่ผสมกันลงตัวทีเดียว

via. toildrop.comComments are closed.