แจกัน – Merging Top

“Merging Top”

แจกันที่ได้แรงบันดาลใจจากของเล่นสุดคลาสสิคอย่าง “ลูกข่าง”

แค่เห็นก็อยากรีบหาดอกไม้มาใส่ แล้วหมุนๆๆ เล่น

 

The small vase can be stacked on top of the large vase,

transforming into a sculpture-like form that combines

two contrasting materials which complement each other.

With this Merging Top, flower arranging takes on another

level of fun.

แจกัน

แจกัน

Merging Top, Vases
Materials : Ash wood / Marble
Dimension : 12 (diameter) H 16 / 22 (diameter) H 10
Colour : Marble – Polised White / Matt Grey / Engraved Black and Ash wood

แจกัน

via: thinkk-studio.com


Comments are closed.