เก้าอี้จากทะเล The Sea Chair

เก้าอี้จากทะเล The Sea Chair

The Sea Chair  เป็นเก้าอี้ที่ใช้วัตถุดิบจากทะเล ก็จริง แต่ ! ไม่มี

อะไรเลยที่เป็นธรรมชาติ มันคือ ขยะพลาสติกที่เกยตามชายหาดที่

ทะเลไม่เคยต้องการ นำมาหลอมแล้วขึ้นแบบอย่างงาย โปรเจคนี้

เก้าอี้ที่ทำเสร็จจะถูกระบุพิกัด และระบุตัวเลขว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่

ของโปรเจค ทำให้เรารู้ที่มาของมัน เพื่อที่หลายๆ คนจะได้ตระหนักถึง

ว่าชายหาดของเราทำได้กี่ตัว +seachair

เก้าอี้จากขยะ

เก้าอี้จากขยะพลาสติก

via. toildrop.comComments are closed.