สตูลตระกูล The Royal Family Stools

The Royal Family Stools by Ellen Heilmann

ชุดครอบครัวสตูลชุดนี้ ออกแบบโดยนักออกแบบชาวเยอรมัน ชุดครอบครัวสตูลนี้

สามารถแยกเป็นโต๊ะกลางพร้อมเบาะนั่ง จะแยกโต๊ะหรือที่นั่งไปใช้งานแต่ละที่ก็ได้

ไม่ผิดกฎแต่อย่างใดครับ

Material: american nutwood, dark green cotton.

Dimension: 310 mm x 470 mm

สตูล

สตูลตระกูล

via:dezeen.comComments are closed.