รับโต๊ะกาแฟ หรือ สตูลดีครับ

โต๊ะกาแฟ หรือ สตูล หรือโต๊ะข้าง สุดแท้แต่จะปรับใช้  จะเลือก top โต๊ะใหญ่

เพื่อเป็นโต๊ะกาแฟ หรือจะเลือกเล็กลงมาหน่อย ไว้นั่งหรือตั้งข้างเตียงก็ดี

ตัวฐานทำมาจากไม้วีเนียร์ดัดโค้ง ส่วน top โต๊ะเลือกขนาดได้ตามต้องการ

พ่นสีแบบ Matt หรือ Gloss ก็ได้

โต๊ะกาแฟโต๊ะกาแฟโต๊ะกาแฟ

via: ideastosteal.comComments are closed.