ที่รองแก้วพาเลท – palette coasters

 ที่รองแก้วน้ำ หน้าตาแบบพาเลท

ที่รองแก้ว พาเลท

ที่รองแก้ว พาเลท

ที่รองแก้ว พาเลท

dimensions: 12 x 8 x 1.8 cm (approximate)
material: wood
content: a set consists of 5 pieces

ที่รองแก้ว พาเลท

via: designboom.com


Comments are closed.