ชั้นลอย-ชั้น(ฉัน)ลับ

Clopen ชั้นลอย-ชั้น(ฉัน)ลับ

ชั้นลอย Clopen ครั้งแรกที่เห็นก็ดูเป็นชั้นลอยๆ ติดผนังธรรมดา ซึ่งมันก็ดูธรรมดาจริงๆ

ชั้นลอยติดผนังนี้ ทาง Torafu Architects ตั้งใจจะให้ดูเหมือนไม้แผ่นหนึ่งแผ่น แต่หาก

คุณเป็นเจ้าของชั้นชิ้นนี้แล้วละก็ คุณจะมีพื้นที่ลับเป็นของตัวเองทันที หลักการก็ง่ายๆ

ลิ้นชักที่ดูบางๆ นี้ซ่อนแผ่นเหล็กในแผ่นไม้ และคุณเท่านั้นที่รู้ว่าต้องใช้แม่เหล็กดึงมัน

ออกมา ชั้นลับก็จะออกมา ดูลึกลับและธรรมดาดี กุญแจก็เป็นท่อนไม้เล็กๆ ฝังแม่เหล็ก

ดูกลมกลืนเหมือนพวงกุญแจท่อนไม้น่ารักๆ ชิ้นหนึ่ง

via. minimalissimo.comComments are closed.